ورق طلا (4)

ورق نقره (1)

ورق مس (1)

اسپری روان کننده (1)