ورق طلا (4)

ورق نقره (2)

ورق مس (2)

اکلیل (1)

حلالها (1)

اسپری روان کننده (1)